Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 206  pokazuj  pozycji

Przedłużenie licencji na oprogramowanie do ochrony skrzynek pocztowych oraz typu EDR (Endpoint Detection and Response) dla MSWiA, który swoim zakresem obejmuje: przedłużenie (odnowienie) na okres 12 miesięcy licencji na oprogramowanie ESET Inspect posiadanej przez Zamawiającego; przedłużenie (odnowienie) licencji na oprogramowanie ESET Mail Security posiadanej przez Zamawiającego. BF-WPP.2374.2.16.DT.MZ/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-31 12:51
Asysta techniczna i konserwacja polegająca na świadczeniu prac informatycznych dotyczących programu raportowego Oracle Analytics Standard Edition One BF-WPP.2374.2.13.DZiK.MM/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-11 14:04
Prace informatyczne dotyczące systemu „Terra”, w tym asysta techniczna i konserwacja systemu BF-WPP.2374.2.10.DZiK.MZ/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-08-07 13:30
Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia i ustabilizowania skarpy na terenie obiektu MSWiA przy ul. Zawrat 20 w Warszawie w ramach zadania pn. „Wzmocnienie i ustabilizowanie skarpy przy ul. Zawrat 20 w Warszawie" BF-WPP.2374.2.5-BA.MZ/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-04-12 08:58
Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach MSWiA BF-WPP-2374-2-36-BA-MZ/ 2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-02-03 09:23
Całodobowy serwis techniczny, przeglądy, konserwacje i naprawy stałego urządzenia gaśniczego w budynku MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie BF-WPP-2374-2-32-BA-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-26 09:41
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Dostosowanie pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie BF-WPP-2374-2-33-BA-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-10 10:00
Badanie rocznych sprawozdań finansowych dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych BF-WPP-2374-2-27-DZ-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2022-12-29 14:11
Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i świadczeniem usług inżynierskich BF-WPP-2374-2-21-BA-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-12-14 09:40
Zakup i przedłużenie licencji do oprogramowania zabezpieczającego ESET Enterprise Inspect na 12 miesięcy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BF-WPP-2374-2-25-DT-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-11-30 10:58
Asysta techniczna i konserwacja polegająca na świadczeniu prac informatycznych dotyczących programu raportowego Oracle Analytics Standard Edition One BF-WPP-2374-2-16-DZiK-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-10-12 08:32
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności wykonywania profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy BF-WPP-2374-2-13-BKSiO-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-10-10 13:37
Usługa asysty technicznej oraz serwisu SIR przez 24 miesiące BF-WPP-2374-1-28-DAP-TP-TK/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-12 16:03
Prace informatyczne dotyczące systemu „Terra”, w tym asysta techniczna i konserwacja systemu BF-WPP-2374-2-12-DZiK-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-07-29 13:24
Wykonanie modernizacji fragmentu ogrodzenia na terenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie BF-WPP-2374-2-6-BA-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-15 07:34
Rozbudowa systemu kontroli dostępu pomieszczeń BF-WPP-2374-2-5-DBI-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-09 06:54
Przedłużenie na okres 36 miesięcy subskrypcji (licencji) Unified (UTM) Protection „ FortiCare plus Application Control,IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud” na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Firewall FortiGate-501E BF-WPP-2374-2-3-DOLiZK-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-17 13:34
Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania treścią CMS dla portalu intranetowego BF-WPP-2374-2-12-DT-MZ/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-25 10:43
Przedłużenie na okres 36 miesięcy subskrypcji (licencji) Unified (UTM) Protection „ FortiCare plus Application Control,IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud” na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Firewall FortiGate-501E BF-WPP-2374-2-2-DOLiZK-MZ/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-25 08:33
Wynajem trzech kabin dla palących wraz z serwisem na okres 24 miesięcy BF-WPP-2374-2-9-BA-UM/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-03 09:06
Świadczenie usług utrzymaniowych oraz deweloperskich systemu teleinformatycznego, wspierającego procesy związane z oceną, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych - na okres 12 miesięcy BF-WPP-2374-2-11-DWRMNiE-MZ/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-01 12:42
Całodobowy serwis, przeglądy, konserwacje oraz naprawy instalacji stałego urządzenia gaśniczego gazowego w budynku Hali EMC przy ul. A. Pawińskiego 17/21 w Warszawie BF-WPP-2374-2-4-BA-MZ/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-12 13:14
Zakup licencji na oprogramowanie antyspamowe BF-WPP-2374-2-1-DT-UM/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-11-15 10:20
Zakup i dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych w wersji papierowej BZP-ZPZP-2374-1-24-BAF-MZ/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-11-09 14:11
Odnowienie licencji wraz z usługą wsparcia w ramach subskrypcji licencji oraz modyfikacji systemu obsługi rejestracji zgłoszeń BZP-ZPZP-2374-1-23-DT-MZ/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-10-27 14:32

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa