Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 127  pokazuj  pozycji

BF-WPP-2374-1-30-DZ-PN-SZ/2023 Badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych MSWiA za lata 2023-2024 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-25 2023-10-06 10:00 --
BF-WPP-2374-1-25-BA-TP-AK/2023 Całodobowy serwis techniczny, okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy systemu ochrony przeciwpożarowej w obiektach MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-18 2023-09-26 12:00 2023-10-24
BF WPP 2374-1-18-DT-TP-MM/2023 Wsparcie dla systemu Orion SolarWinds na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-01 2023-09-12 12:00 2023-11-16
BF-WPP-2374-1-22-BA-TP-AO/2023 Konserwacja i naprawy instalacji klimatyzacji w obiektach MSWiA w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-11 2023-08-23 12:00 2023-10-26
BF-WPP-2374-1-28-BA-TP-AK/2023 Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-28 2023-08-22 12:00 2023-10-24
BF-WPP-2374-1-20-DFE-TP-TK/2023 Zakup filmów edukacyjnych dot. Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Część II – realizacja filmów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-14 2023-07-28 12:00 2023-09-06
BF-WPP-2374-1-23-DFE-TP-BS/2023 Zakup materiałów promocyjnych z logo Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo, flagą RP oraz logotypem Unii z dopiskiem „Dofinansowane z Unii Europejskiej” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-14 2023-07-24 12:00 2023-10-06
BF-WPP-2374-1-24-DKS-TP-BS/2023 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-12 2023-07-20 12:00 2023-08-28
BF-WPP-2374-1-14-DT-TP-AO/2023 Zakup szkoleń e-learningowych/on-line dla użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń i sieci w ramach projektu GovNet (GIS) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-05 2023-07-21 12:00 2023-10-26
BF-WPP-2374-1-19-BA-TP-BS/2023 Zabezpieczenie i ustabilizowanie skarpy na terenie obiektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Zawrat 20 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-28 2023-07-21 12:00 2023-08-28
BF-WPP-2374-1-21-DKS-TP-BS/2023 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-06 2023-06-16 12:00 2023-06-29
BF-WPP-2374-1-11-DT-TP-TK/2023 Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych w relacji Batorego 5 – Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-02 2023-06-16 10:00 2023-09-06
BF-WPP-2374-1-15-BA-TP-AK/2023 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-02 2023-06-15 12:00 2023-09-14
BF-WPP-2374-1-16-BA-TP-AK/2023 Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-02 2023-06-23 12:00 2023-07-18
BF-WPP-2374-1-17-DT-PN-AO/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji infrastruktury sieci IP/MPLS GovNet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-30 2023-06-16 13:00 2023-10-26
BF-WPP-2374-1-10-BA-TP-SZ/2023 Konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych w obiektach MSWIA w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-17 2023-05-25 10:00 2023-07-19
BF-WPP-2374-1-7-DT-TP-MM/2023 Zakup przełączników sieciowych dla lokalizacji Szucha Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-05-22 12:00 2023-09-01
BF-WPP-2374-1-12-DKS-TP-BS/2023 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-27 2023-05-11 12:00 2023-05-16
BF-WPP-2374-1-9-DT-TP-AK/2023 Usługa wsparcia dla urządzeń służących do autoryzacji kontroli dostępu użytkowników do zasobów teleinformatycznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-14 2023-04-24 12:00 2023-05-15
BF-WPP-2374-1-8-BKSiO-TP-TK/2023 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i funkcjonariuszy MSWiA oraz osób towarzyszących Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-07 2023-04-20 12:00 --
BF-WPP-2374-1-1-DT-PN-SZ/2023 Zakup i dostawa urządzeń na potrzeby wewnętrznej sieci LAN dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach projektu GovNet (GIS) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-05 2023-05-11 13:00 2023-06-28
BF-WPP-2374-1-4-DT-PN-TK/2023 Modernizacja telefonii stacjonarnej do technologii VoIP w MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-29 2023-05-24 10:00 --
BF-WPP-2374-1-45-BA-PN-MM/2022 Zakup mebli biurowych i krzeseł obrotowych wraz z dostawą do pomieszczeń w obiekcie przy al. Szucha 2/4 w Warszawie i montażem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-14 2023-03-02 12:00 2023-05-15
BF-WPP-2374-1-3-DWRMNiE-TP-AK/2023 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz deweloperskich systemu teleinformatycznego, wspierającego procesy związane z oceną, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – na okres 24 m-cy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-06 2023-02-14 12:00 2023-03-21
BF-WPP-2374-1-31-BA-TP-BS/2022 Wykonywanie robót budowlanych i usług konserwacyjnych w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-03 2023-02-24 12:00 2023-04-13

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa