Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 77  pokazuj  pozycji

BF-WPP-2374-1-35-DAP-TP-BS/2023 Usługa serwisu systemu Portal zbiórek publicznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-08 2023-11-21 12:00 --
BF-WPP-2374-1-33-DT-TP-TK/2023 Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper EX 9208 na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-08 2023-11-16 10:00 --
BF-WPP-2374-1-31-DT-TP-AO/2023 Wsparcie techniczne dla systemu klasy ITSM wraz z usługą modyfikacji systemu w ramach pakietu roboczogodzin na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-20 2023-09-29 12:00 --
BF WPP 2374 1 26 D T PN TK /202 3 Rozbudowa systemu backup Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-11 2023-09-22 10:00 --
BF-WPP-2374-1-13-DT-PO-SZ/2023 Zakup systemu zarządzania bezpieczeństwem sieci na styku z siecią Internet (budowa modułu bezpieczeństwa sieci GovNet) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2023-07-07 2023-08-08 10:00 --
BF-WPP-2374-1-43-BA-TP-TK/2022 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem, uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym na terenie obiektu MSWiA w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-11 2023-01-24 13:00 --
BF-WPP-2374-1-11-BA-PN-TK/2022 Obsługa serwisowa systemów zasilania elektrycznego w obiektach MSWiA w Warszawie w latach 2022 – 2024 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-09 2022-11-25 12:00 --
BF-WPP-2374-1-13-DZIK-TP-TK/2022 Testy bezpieczeństwa aplikacji (klienckiej i serwerowej) oraz audyt kodu źródłowego na potrzeby systemu, realizowanego w ramach projektu pn. „System Rejestracji Broni (SRB)” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-19 2022-08-29 10:00 --
BF-WPP-2374-1-28-DAP-TP-TK/2022 Usługa asysty technicznej oraz serwisu SIR przez 24 miesiące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-04 12:00 --
BF-WPP-2374-1-16-DAP-TP-TK/2022 Usługa asysty technicznej oraz serwisu SIR przez 24 miesiące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-10 2022-06-21 12:00 --
BF-WPP-2374-1-6-DAP-TP-TK/2022 Usługa asysty technicznej oraz serwisu SIR przez 24 miesiące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-29 2022-04-07 12:00 --
BF-WPP-2374-1-8-DZiK-PN-TK/2021 Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych na potrzeby projektu pn. „System Rejestracji Broni (SRB)” na okres 36 m-cy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-28 2022-03-01 12:00 --
BF-WPP-2374-1-3-DT-PO-TK/2021 Wsparcie techniczne urządzeń sieci GovNet. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część nr 1 - Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń oraz oprogramowania dla sprzętu firmy Juniper. Część nr 2 - Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń MUX SDH 1642 wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę nadzoru w systemie zarządzania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Usługi 2021-12-15 2021-12-29 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-21-BAF-PN-AS/2020 Wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-16 2020-10-02 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-20-BAF-PN-BS/2020 Przebudowa szybu windy wraz z wymianą dźwigu oraz całodobowym serwisem, przeglądami i konserwacją przez okres 36 miesięcy, w budynku MSWiA zlokalizowanym przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-18 2020-09-10 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-19-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-27 2020-08-04 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020 Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-22 2020-08-10 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-16-DAP-PN-AO/2020 „Usługi wsparcia procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 PO WER” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-16 2020-07-24 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-14-DT-PN-SZ/2020 Zakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-08 2020-07-16 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-15-DT-PN-SZ/2020 Modernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-06 2020-07-22 11:00 --
BZP-WPP-2374-1-17-DT-PN-TK/2020 Zakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-23 2020-07-01 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-8-BAF-PN-BS/2020 Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych i usług konserwacyjnych w obiektach MSWiA w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-15 2020-06-30 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-10-DSM-PN-AO/2020 „Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajem kabin wraz ze sprzętem do tłumaczenia symultanicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-15 2020-07-22 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-9-DT-PN-AS/2020 Zakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-09 2020-06-18 10:00 --
BZP-WPP-2374-1-5-DT-PN-MG/2020 Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-25 2020-07-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa