Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

BZP-WPP-2374-3-5/2019 Zakup systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dialog techniczny Dialog techniczny Dostawy 2019-09-02 2019-09-12 11:00 --
BZP-WPP-2374-3-4/2019 Wdrożenie IT Services Management (ITSM) na potrzeby Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dialog techniczny Dialog techniczny Dostawy 2019-03-13 2019-03-22 11:00 --
BZP-WPP-2374-3-3/2019 Zakup i wdrożenie środowiska VDI (Virtual Desktop Infrastructure) na potrzeby Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego wraz z ewentualnym przystosowaniem SI CPR do pracy w środowisku VDI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dialog techniczny Dialog techniczny Usługi 2019-02-05 2019-02-12 11:00 --
BZP-WPP-2374-3-2/2019 Połączenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) z publiczną siecią telekomunikacyjną i świadczenie usług telekomunikacyjnych, polegających na kierowaniu do właściwego terytorialnie CPR zgłoszeń na numery alarmowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dialog techniczny Dialog techniczny Usługi 2019-01-25 2019-02-08 11:00 --
BZP-WPP-2374-3-1/2019 Modernizacja ściany wizyjnej złożonej z paneli LCD wraz z dedykowanym procesorem obrazu przeznaczonych do pracy w trybie 24/7/365 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dialog techniczny Dialog techniczny Dostawy 2019-01-24 2019-02-05 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa