Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 171  pokazuj  pozycji

BF-WPP.2374.2.16.DT.MZ/2023 Przedłużenie licencji na oprogramowanie do ochrony skrzynek pocztowych oraz typu EDR (Endpoint Detection and Response) dla MSWiA, który swoim zakresem obejmuje: przedłużenie (odnowienie) na okres 12 miesięcy licencji na oprogramowanie ESET Inspect posiadanej przez Zamawiającego; przedłużenie (odnowienie) licencji na oprogramowanie ESET Mail Security posiadanej przez Zamawiającego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-13 2023-10-20 23:59 2023-10-31
BF-WPP.2374.2.13.DZiK.MM/2023 Asysta techniczna i konserwacja polegająca na świadczeniu prac informatycznych dotyczących programu raportowego Oracle Analytics Standard Edition One Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-15 2023-09-22 12:00 2023-10-11
BF-WPP.2374.2.10.DZiK.MZ/2023 Prace informatyczne dotyczące systemu „Terra”, w tym asysta techniczna i konserwacja systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-14 2023-07-20 23:59 2023-08-07
BF-WPP.2374.2.5-BA.MZ/2023 Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia i ustabilizowania skarpy na terenie obiektu MSWiA przy ul. Zawrat 20 w Warszawie w ramach zadania pn. „Wzmocnienie i ustabilizowanie skarpy przy ul. Zawrat 20 w Warszawie" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-21 2023-03-27 23:59 2023-04-12
BF-WPP-2374-2-36-BA-MZ/ 2022 Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-16 2023-01-20 11:00 2023-02-03
BF-WPP-2374-2-36-BA-MZ/2022 Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-13 2023-01-20 11:00 2023-01-16
BF-WPP-2374-2-32-BA-MZ/2022 Całodobowy serwis techniczny, przeglądy, konserwacje i naprawy stałego urządzenia gaśniczego w budynku MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-16 2023-01-04 12:00 2023-01-26
BF-WPP-2374-2-33-BA-MZ/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Dostosowanie pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-14 2022-12-21 13:00 2023-01-10
BF-WPP-2374-2-27-DZ-MZ/2022 Badanie rocznych sprawozdań finansowych dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-21 2022-11-28 13:00 2022-12-29
BF-WPP-2374-2-21-BA-MZ/2022 Przebudowa zasilania gwarantowanego serwerowni przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i świadczeniem usług inżynierskich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-09 2022-11-18 11:00 2022-12-14
BF-WPP-2374-2-25-DT-MZ/2022 Zakup i przedłużenie licencji do oprogramowania zabezpieczającego ESET Enterprise Inspect na 12 miesięcy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-09 2022-11-17 11:00 2022-11-30
BF-WPP-2374-2-16-DZiK-MZ/2022 Asysta techniczna i konserwacja polegająca na świadczeniu prac informatycznych dotyczących programu raportowego Oracle Analytics Standard Edition One Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-09-01 2022-09-09 13:00 2022-10-12
BF-WPP-2374-2-13-BKSiO-MZ/2022 Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności wykonywania profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-02 2022-08-12 11:00 2022-10-10
BF-WPP-2374-2-12-DZiK-MZ/2022 Prace informatyczne dotyczące systemu „Terra”, w tym asysta techniczna i konserwacja systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-12 2022-07-18 11:00 2022-07-29
BF-WPP-2374-2-5-DBI-MZ/2022 Rozbudowa systemu kontroli dostępu pomieszczeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-05-17 2022-05-24 11:00 2022-06-09
BF-WPP-2374-2-6-BA-MZ/2022 Wykonanie modernizacji fragmentu ogrodzenia na terenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-05-13 2022-05-23 11:00 2022-06-15
BF-WPP-2374-2-3-DOLiZK-MZ/2022 Przedłużenie na okres 36 miesięcy subskrypcji (licencji) Unified (UTM) Protection „ FortiCare plus Application Control,IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud” na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Firewall FortiGate-501E Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-04-01 2022-04-11 11:00 2022-05-17
BF-WPP-2374-2-12-DT-MZ/2021 Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania treścią CMS dla portalu intranetowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-07 2022-03-21 11:00 2022-03-25
BF-WPP-2374-2-2-DOLiZK-MZ/2022 Przedłużenie na okres 36 miesięcy subskrypcji (licencji) Unified (UTM) Protection „ FortiCare plus Application Control,IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud” na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Firewall FortiGate-501E Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-01 2022-03-08 11:00 2022-03-25
BF-WPP-2374-2-9-BA-UM/2021 Wynajem trzech kabin dla palących wraz z serwisem na okres 24 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-14 2022-01-20 10:00 2022-02-03
BF-WPP-2374-2-11-DWRMNiE-MZ/2021 Świadczenie usług utrzymaniowych oraz deweloperskich systemu teleinformatycznego, wspierającego procesy związane z oceną, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych - na okres 12 miesięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-13 2022-01-20 23:59 2022-02-01
BF-WPP-2374-2-4-BA-MZ/2021 Całodobowy serwis, przeglądy, konserwacje oraz naprawy instalacji stałego urządzenia gaśniczego gazowego w budynku Hali EMC przy ul. A. Pawińskiego 17/21 w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-12-02 2021-12-09 13:00 2022-01-12
BF-WPP-2374-2-1-DT-UM/2021 Zakup licencji na oprogramowanie antyspamowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-21 2021-11-02 11:00 2021-11-15
BZP-ZPZP-2374-1-24-BAF-MZ/2021 Zakup i dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych w wersji papierowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-15 2021-10-22 11:00 2021-11-09
BZP-ZPZP-2374-1-23-DT-MZ/2021 Odnowienie licencji wraz z usługą wsparcia w ramach subskrypcji licencji oraz modyfikacji systemu obsługi rejestracji zgłoszeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-17 2021-09-24 11:00 2021-10-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa